Colofon

Wijn en Spijs is een initiatief van:

Uitgeverij CCM

Postadres
Oude Akerstraat 56
6268 NE Bemelen

Bezoekadres
Bassinkade 8
6211 AL  Maastricht

KvK: 59059303
BTW: NL097224686B03

Auteursrechten

Op het beeldmateriaal en de teksten van de website berusten auteursrechten. Niets uit deze uitgave/website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Wel stellen wij verwijzingen en links naar onze site op prijs.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar bloggers, redactionele medewerkers en vormgevers. Onder het moto voor en door wijn en spijsliefhebbers willen wij ons team verder uitbreiden. Maak je belangstelling kenbaar door een mailtje te sturen naar administratie@wijnenspijs.nl

Leveringsvoorwaarden

Onze voorwaarden vindt u op de pagina Leveringsvoorwaarden.